SLA 21


Het Steunpunt Lokale Agenda 21 is de lokale werking van het Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (VODO). Het belangrijkste doel van VODO is het stimuleren van het maatschappelijk debat over Duurzame Ontwikkeling en hieraan een kritische en progressieve invulling geven. SLA21 probeert dit debat een vertaling te geven op het lokale niveau. We willen lokale groepen en besturen begeleiden in hun zoektocht naar Duurzame Ontwikkeling. Dat gebeurt door het ontwikkelingen van praktische modellen en instrumenten en door het aanbieden van intensieve begeleiding ter plaatse.

1. Governance (participatieve democratie);
2. Lokale Strategieën;
3. Natuurlijke Hulpbronnen;
4. Duurzame Levensstijl en consumptie;
5. Duurzame relatiegeschenken;
6. Ruimtelijke Ordening;
7. Mobiliteit;
8. Lokale Actie voor Gezondheid;
9. Levensvatbare en Duurzame Lokale Economie;
10. Sociale gelijkheid en Rechtvaardigheid;
11. Van Lokaal naar Globaal.

Kyoto op zijn Japans
Sapporo is met 1,88 miljoen inwoners en een imitatie-Eiffeltoren (foto) een grote stad in het noorden van Japan. In 2005 – het jaar waarin het Kyotoprotocol in voege trad- ging de  stad de uitdaging aan om 100.000 bewoners in een klimaatproject te betrekken en 10% CO2 per persoon te besparen. De bewoners kunnen aan de campagne deelnemen door een “ecolife”-verklaring te ondertekenen. Die verklaring bevat 20 concrete actievoorstellen. Door te tekenen engageren de inwoners van Sapporo zich om minstens 5 van die acties in hun dagelijks leven toe te passen. Die acties zijn laagdrempelig. Het gaat bvb. om het lager zetten van de thermostaat, het uitdoen van de lichten bij het verlaten van een kamer,…  De stad hoopte op die manier een sneeuwbaleffect in gang te zetten. Een aantal klimaatmeesters dweilden scholen, buurten, evenementen,… af om mensen warm te maken voor de campagne. Niet zonder succes: meer dan 127.000 mensen ondertekenden de verklaring. Wie deelneemt kan met berekeningstabellen zelf uitvissen hoeveel CO2 werd uitgespaard.

Disclaimer: het SLA bestaat niet meer. De informatie op deze website is mogelijk niet meer actueel.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/