Duurzaamheidsspiegel

Steunpunt Lokale Agenda 21, de lokale werking van VODO, organiseerde in 2005-2006 een campagne voor de Vlaamse gemeenten. Eénendertig gemeenten namen deel. Ambtenaren, schepenen en vertegenwoordigers van adviesraden zaten samen rond de tafel om op lokaal vlak de spiegel in te vullen.

De spiegel bestaat enerzijds uit identiteitsvragen waar ja of nee op geantwoord wordt. Op perceptievragen kan meer genuanceerd antwoord gegeven worden. Een uitnodigen tot dialoog.
De spiegelcampagne wordt om de twee jaar georganiseerd. Maar buiten de campagne is het een handig instrument om in te zetten binnen de interne werking van de gemeente, het middenveld en de adviesraden.

Een vragenlijst
Aan de hand van vragen over verschillende thema’s gaat de spiegel na hoe duurzaam het beleid van je gemeente is. Aan de gegeven antwoorden wordt een duurzaamheidsscore gekoppeld die het ‘duurzaamheidsgehalte’ van je gemeente weergeeft.
Door dit scoresysteem is een vergelijkende analyse mogelijk tussen verschillende gemeente en over verschillende jaren heen.

Een aanzet tot dialoog
De duurzaamheidsspiegel wil in de eerste plaats een lokale dialoog op gang trekken over duurzaam lokaal beleid en een opstap zijn naar een lokale visie over Duurzame Ontwikkeling. De duurzaamheidsspiegel evalueert het gevoerde beleid.

Een aanzet tot samenwerking
De duurzaamheidsspiegel legt verbanden tussen verschillende thema’s uit milieu, sociaal en internationaal beleid. Hij wordt dan ook best ingevuld op een vergadering waar mensen aanwezig zijn met verschillende achtergronden. Op die manier bouwt de spiegel bruggen tussen verschillende sectoren. In het werkboek staat meer informatie over de praktische kant.
De duurzaamheidsspiegel werd ontwikkeld in samenwerking met 11.11.11 en de milieubeweging. De duurzaamheidsspiegel zit ondertussen in de Tandemkoffer en ook 11.11.11 promoot de spiegel bij zijn lokale kernen.

Een voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2006
In oktober 2006 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Zowel de milieubeweging als 11.11.11. stellen een memorandum op met een aantal algemene eisen. De duurzaamheidsspiegel helpt deze memoranda aan te passen aan de lokale situatie. De spiegel geeft immers een beeld van de zwaktes en sterktes van het gemeentelijk beleid. Je zal ook merken dat de vragen van de spiegel nauw aansluiten bij de memoranda van beide bewegingen. Zo kun je bepalen waar er in jouw gemeente nog hard moet aan gewerkt worden en waar het lokale beleid goed bezig is.
En het helpt ook om een gemeenschappelijk memorandum op te stellen tussen de milieubeweging en de noord-zuidbeweging.Want: samen staan we sterker.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/