FAQ

Veel Gestelde Vragen (in Opbouw)

Wat is het verschil tussen een duurzaamheidsspiegel en een duurzaamheidstoets?

Een duurzaamheidsspiegel is een checklist die het volledige beleid of bepaalde beleidsdoemeinen van een lokaal bestuur screent op het vlak van duurzaamheid. Het is een inventaris van mogelijke maatregelen en acties, eventueel gekoppeld aan een beoordeling. De Vlaamse duurzaamheidsspiegel, zoals ontwikkeld door SLA 21 mikt vooral op de dialoog tussen lokale overheid en middenveld. Een duurzaamheidstoets beoordeelt individuele beleidsacties en projecten op het vlak van duurzaamheid en op hun mogelijke economische, ecologisce en sociale effecten.

Wat is Lokale Agenda 21 ?

Agenda 21 was het internationale actieplan dat werd goedgekeurd op de VN-Conferentie over Milieu en Ontwikkeling in Rio (1992). Hoewel dit plan bedoeld was voor nationale instanties werden ook stakeholders zoals wetenschappelijke instellingen, vrouwenorganisaties, ngo’s, … opgeropen actief mee te werken. Eén hoofdstuk voorzag een actieve rol voor lokale besturen. Hieruit is Lokale Agenda 21 gegroeid: een strategisch proces om duurzame ontwikkeling in het lokale beleid te integreren met een sterke klemtoon op participatie en een uitdrukkelijke rol voor meetinstrumenten. Internationaal werd LA 21 gepromoot door ICLEI, een internationaal samenwerkingsverband van lokale besturen voor duurzaamheid. Hoewel er in Vlaanderen nooit een kader is gecreëerd voor Lokale Agenda 21, heeft VODO het voortouw genomen bij het promoten van LA 21 en draait zijn lokale werking (SLA 21) rond de principes van LA 21 (particpatie, integratie, en de inzet van meetinstrumenten).


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/