Informatiecentrum

Het Steunpunt Lokale Agenda 21 bezit een informatiecentrum, met interessante boeken, dvd’s en artikels rond Lokale Agenda 21 of duurzaam lokaal beleid. Deze boeken, artikels en tijdschriften zijn ten alle tijden en door iedereen raadpleegbaar. Onze catalogus is bovendien aangesloten ophttp://www.felnet.be/

W We willen graag een kleine greep doen uit de recent aangekochte boeken:

The Transition Handbook. From oil dependency to local resilience (Rob Hopkis) (nieuw)

–          Uitgeverij: green books (http://www.greenbooks.org.uk/), 2008

We leven in een wereld die afhankelijk is van aardolie en gebruiken enorme oliereserves op zonder plan voor het moment waarop de voorraad niet meer zo overvloedig is. Dit boek van Rob Hopkins toont hoe de onvermijdelijke en grondige veranderingen die voor ons liggen een positieve uitkomst kunnen hebben. Het is een handleiding om te komen tot een opleving van lokale gemeenschappen, die zelf hun voedsel voorzien, hun eigen energie opwekken en hun huizen bouwen met lokale materialen. Naar dit voorbeeld, zijn er momenteel meer dan 30 ‘Transition Towns’ in het Verenigd Koninkrijk, en er zijn er meer op komst nu het idee ingang vindt. Deze gids biedt de instrumenten om het proces te starten om van je stad of gemeente een ‘Transition Town’ te maken.

Duurzame ontwikkeling in lokaal beleid (Alex Verhoeven, VVSG)

Uitgeverij: Politeia, 2008

Duurzame ontwikkeling, duurzaam beleid… zijn het meer dan wat dure woorden? Reikt het verder dan wat ronkende verklaringen en gemakkelijke abstracte engagementen? Wat betekent duurzame ontwikkeling eigenlijk? En is dat wel iets voor lokale besuren? Het Gemeentedecreet en het komende OCMW-decreet vragen van de gemeenten en OCMW’s ‘om op lokaal niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk beleid’. Maar hoe kunnen gemeenten en OCMW’s die vertalen naar hun concrete beleidsdossiers, hun langetermijnvisie en hun interne werking en organisatie? Duurzame ontwikkeling gaat over het integreren van sociale, economische en ecologische bekommernissen in beleidsbeslissingen, maar hoe maken we zo’n algemene doelstelling meer tastbaar? Deze pocket wil lokale besturen op weg helpen naar een verhelderend inzicht in de betekenis van duurzame ontwikkeling, naar ideeën, inspiratie en praktijkvoorbeelden van hoe duurzame ontwikkeling concreet kan worden in lokaal beleid.

ISBN: 9789057181030

Sustainable communities in Europe (Lafferty, WM)

Uitgeverij: Earthscan (London), 2001

Dit boek geeft een overzicht van het systematisch onderzoek rond participatie en de betrokkenheid van lokale gemeenten in 11 Europese landen bij LA21. Naast de analyse van de implementatie van dit model in de verschillende landen, bevat het een heel interessant hoofdstuk met conclusie rond de belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle Lokale Agenda 21, de verschillende lessen die kunnen getrokken worden en een aantal suggesties voor de toekomst. Een standaardwerk voor iedereen die bezig is rond LA21.

ISBN 978-1-85383-791-3


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/