Wat doet Sla 21

Wat doet het Steunpunt
Het Steunpunt Lokale Agenda 21 geeft beleid en burger een steun in de rug.Wij ondersteunen gemeentebesturen en verenigingen die werk willen maken van een lokaal duurzaam beleid. Om werken rond Duurzame Ontwikkeling concreter te maken, ontwikkelen wij laagdrempelige instrumenten en modules en geven wij vormingen. In onze werking leggen we vooral de nadruk op het bevorderen van de samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen (integratie) en de samenwerking tussen beleid en burger (participatie).

Ons aanbod:

  • Het Steunpunt Lokale Agenda 21 geeft antwoord op uw vragen over Duurzame Ontwikkeling en Duurzaam Beleid.  Wij snorren de nodige documentatie op over Lokale Agenda 21 en andere aspecten van Duurzame Ontwikkeling op of over specifieke instrumenten zoals duurzaamheidsspiegels, -barometer en -toetsten.
  • Wij begeleiden gemeenten die werk willen maken van een Lokale Agenda 21
  • Wij verlenen advies bij het opstellen van beleidsnota’s of visieteksten
  • Via vormingen sensibiliseren we het brede publiek over Duurzame Ontwikkeling en duurzaam lokaal beleid.
  • De duurzaamheidsspiegel legt de inspanningen bloot die een gemeente levert op het vlak van Duurzame Ontwikkeling en slaat een brug tussen beleidssectoren.
  • De duurzaamheidstoets toetst de effecten van lokale projecten en maatregelen op het milieu, de maatschappij en de economie.
  • Via onze website verzamelen we inspirerende voorbeelden
  • Wij organiseren jaarlijks een studiedag rond Duurzame Ontwikkeling en Lokale Agenda 21 voor lokale besturen, adviesorganen en verenigingen.

Maatwerk staat bij ons steeds centraal!


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/